Om Hermansen Planter AS

Hermansen Planter A/S holder til på Sele i Klepp kommune på Jæren. Her har vi drevet planteskole siden 1988 under navnet Thor Jan Hermansen. Produksjonen har vært barrotsplanter som hovedsakelig har vært solgt til andre planteskoler. Etter at neste generasjon kom med i driften fra høsten 2013, dannet vi Hermansen Planter AS våren 2014.

Produksjonen er lagt om til mye mer karplanteproduksjon. I tillegg har vi fortsatt småplanteproduksjon fra frø og stiklinger. Vi er først og fremst en totalleverandør av planter der vår kundegruppe er andre planteskoler, anleggsgartnere og kommuner. Vi leverer alt fra blomsterløk til store trær.

Før sesongen 2015 har vi bygget nytt lager/arbeidsrom med kontor.Vi har også utvidet karplassen til busker og trær betydelig.